Perla Travel

Perla Travel

Perla Travel

Poslovnica Novi Sad

Stražilovska 35

Kontakt podaci:

Telefon: 021/ 453-063 021/ 453-063
Telefon: 062/ 453-799 062/ 453-799
Mail: perlatours@sbb.rs

Radno vreme: 8h - 20h, subotom: 8h - 15h

Hoteli Perla Travel