Avenija

Avenija

Avenija

Poslovnica Novi Sad

Branislava Borote br. 21

Kontakt podaci:

Telefon: 060/631-3588 060/631-3588
Mail: avenija@neobee.net

Radno vreme: 16h-20h

Hoteli Avenija