Lasta Travel & Tourism

Lasta Travel & Tourism

Lasta Travel & Tourism

Poslovnica Beograd

Milovana Milovanovića br. 1a

Kontakt podaci:

Telefon: 011/ 664-2473 011/ 664-2473
Telefon: 011/ 762-0658 011/ 762-0658
Mail: turizam01@lasta.rs

Radno vreme: 7:30h - 20h; subotom 8h - 16h

Hoteli Lasta Travel & Tourism